PISMO IVI MATANOVIĆU

 PISMO IVI MATANOVIĆU

Poštovani gospodine Matanović!

Na internetskoj stranici http://www.hrvatskipravoslavci.com/ koju Vi uređujete skinite sve fotografije i video zapise na kojima je svećenik Hrvatske pravoslavne crkve Otac Bonifacije (Andrija Škulić).Vi zastupate samo jednu Udrugu hrvatskih pravoslavnih vjernika, a ne Hrvatsku pravoslavnu crkvu !

Dakle,  krivo i tendenciozno interpretirate ulogu Udruge hrvatskih pravoslavnih vjernika kojoj ste na čelu.

Također, vratite sve priloge koje ste dobili kada ste se pozivali na Hrvatsku pravoslavnu crkvu. Priloge uplatite na račun Hrvatske pravoslavne crkve  IBAN: HR97 2390 0011 1008 1484 7 .

Kontinuirano bez argumenata klevećete svećenika novoosnovane Hrvatske pravoslavne crkve. Do kada?

Prijetite svećeniku  Hrvatske pravoslavne crkve te ga direktno napadate da se pazi, da će ga netko pretući i da će biti protjeran iz Hrvatske i dr.

Ako ne skinete sve fotografije, video zapise, ne vratite priloge i ne prestanete sa klevetama i prijetnjama podnijet ćemo protiv Vas kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu Zadar.

Uz pozdrav

U Zadru, 3. veljače 2014. godine

 

Hrvatska pravoslavna crkva