POZIV NA ZAJEDNIŠTVO +++

POZIVAMO SVE PRAVOSLAVCE KOJI JOŠ NEMAJU SVOJE CRKVE,
SVEĆENSTVO U RH:

BOŠNJAKE, UKRAJINCE, RUMUNJE, RUSINE, MAĐARE, ROME,

VLASE DA SE SKUPA SA HRVATIMA PRAVOSLAVCIMA PRIDRUŽE U RADU PRAVOSLAVNE CRKVE NA PROSTORU RH.

SVIMA SKUPA, STOJIMO NA RASPOLAGANJU:
*SVETA BOŽANSKA LITURGIJA
*SVETI SAKRAMENTI: KRŠTENJA, BRAKA,…

SLAVA ISUSU KRISTU+++