IVO MATANOVIĆ, LAŽAC KOJI PIŠE PROTIV HPC I NJENOG KLERA ŠIREĆI LAŽI

 

LAŽI KONTROVERZNOG IVE MATANOVIĆA

IZ ZADRA

 

 

Mi,

 

Hrvatska pravoslavna crkva, izjavljujemo, proglašavamo i potvrđujemo slijedeće:

Na osnovi  kanonskog istraživanja vezanog za našu crkvu u Hrvatskoj, mi odnosno Patrijarh, zajedno sa Svetim Sinodom i posredstvom Izvršnog Sinoda, distanciramo se od  gospodina akademika Ivu Matanovića zbog slijedećeg:

 

DRUGA STRANICA

 

  1. Nije radio ono što je obećao.
  2. Ono što je radio, radio je za vlastito dobro a ne za dobro crkve.
  3. Nije poštovao nikakvu crkvenu osobu niti naše propise.

Mi, oni koji možemo odobriti ili negirati kakav je naš odnos s laicima (svjetovnjacima), nakon ovih bolnih radnji i činjenica, s teškom tugom moramo se distancirati od gospodina akademika Ivu Matanovića.  Ovo nije ekskomunikacija (isključenje iz crkve), molimo Boga  da se vrati na put milosrđa  i dobrih djela.