PROPIS MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH DELA IZ 1926. GODINE KOJIM SE NAZIVI PRAVOSLAVNIH CRKAVA GRČKOISTOČNA ili ISTOČNO PRAVOSLAVNA MIJENJAJU NAZIVOM SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

PROPIS MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH DELA IZ 1926. GODINE KOJIM SE NAZIVI PRAVOSLAVNIH CRKAVA GRČKOISTOČNA ili ISTOČNO PRAVOSLAVNA MIJENJAJU NAZIVOM SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

 

Ministarstvo Unutrašnjih Dela Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Odelenje za Dražavnu zaštitu, Pov.D.Z.br.5423, od 30. marta 1926. godine u Beogradu, a po naredbi ministra Unutrašnjih Dela, načelnik Todorović v.r., izdaje Velikom Županu Split sljedeći

PROPIS

Odelenje za Državnu Zaštitu konstatovalo je u više mahova da se u naročito u novo oslobođenim krajevima za: Srpsku pravoslavnu crkvu upotrebljavaju nazivi grčkoistočna ili istočno pravoslavna. Ovi su nazivi bili uobičajni pod propalim režimom Austro-ugarske monarhije.
Moli se Veliki Župan da ovim područnim organima izda naređenje da u buduće ne upotrebljavaju ove ne propisne nazive jer je ozakonjenom Uredbom o Svetom Arhijerejskom Sinodu i Saboru čl.1. označen zvaničan naziv za ovu versku organizaciju, koja glasi:
Srpska pravoslavna crkva

S molbom na postupak

Po naredbi
Ministra Unutrašnjih Dela
Načelnik
Todorović v.r.
Veliki Župan Splitske Oblasti
Br.Pov.2150/26
Split, 7. travnja 1926.

 

Kr.Sr. Ispostava Preko
Br. Pov. 362
Općinskom Upravitelju
Na znanje i ravnanje.-
Preko, dne 16. aprila 1926
Sreski poglavar – upravitelj

 

Propis SPCindex