SVE SU CRKVE U HRVATSKOJ FINANCIRANE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA OSIM HPC

SVE SU CRKVE U HRVATSKOJ FINANCIRANE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA OSIM HPC 

Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi odugovlači se rješenje da nema pravo postojati i funkcionirati u ime stotinu i više tisuća hrvatskih pravoslavaca u Hrvatskoj!  Danas u Hrvatskoj po hrvatskim zakonima “pravno” je riješeno i mogu djelovati Crnogorska, Srpska, Makedonska i Bugarska pravoslavna crkva koje opterećuju hrvatski proračun.

Hrvatska vlast i dalje ne odobrava riješenje HPC da djeluje u Hrvatskoj!

Sve su crkve u Hrvatskoj financirane iz državnog proračuna osim HPC. 

Niti jedna vjerska zajednica koja je upisana u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj nema takvu vrstu registracije  kod Institucije Europske unije (Institutions de l’Union Européenne) kao što ima Hrvatska pravoslavna crkva.

 

U Zadru, 1. listopda 2014. godine