USTAV REPUBLIKE HRVATSKE JAMČI JEDNAKOST SVIH VJERSKIH ZAJEDNICA U REPUBLICI HRVATSKOJ

USTAV REPUBLIKE HRVATSKE JAMČI JEDNAKOST SVIH VJERSKIH ZAJEDNICA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 40. Ustava Republike Hrvatske

Jamči se sloboda savjesti i vjeroispovijedi i slobodno javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja.

Čanak 41. Ustava Republike Hrvatske

Sve vjerske zajednice jednake su pred zakonom i odvojene od države.

Vjerske zajednice slobodne su, u skladu sa zakonom, javno obavljati vjerske obrede, osnivati škole, učilišta, druge zavode, so­cijalne i dobrotvorne ustanove te upravljati njima, a u svojoj djelatnosti uživaju zaštitu i pomoć države.

Članak 14. Ustava RH:

Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Svi su pred zakonom jednaki.