HRVATSKA PRAVOSLAVNA CRKVA OSNOVALA ŽUPE U:ZADRU, ZAGREBU I OSIJEKU

 

 

HRVATSKA PRAVOSLAVNA CRKVA OSNOVALA ŽUPE-PAROHIJE U:

ZAGREBU, DALMACIJI I SLAVONIJI

Sjedište je u Zadru, a osnovane su  župe-parohije u Zadru, Zagrebu i Osijeku.

U Zadru, 1. ožujka 2014. godine

Hrvatske pravoslavne crkve